Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

MIM-seminarier

En viktig del i arbetet med att stärka nätverket, pröva olika projektidéer och att arbeta fram en gemensam programansökan har varit gemensamma seminarier. MIM-seminarierna har haft som kännetecken att de är öppna, mångvetenskapliga samt uppmuntrar ett kreativt problemtänkande oavsett disciplin och metodologi. Samtidigt har seminarierna varit fokuserade på vetenskapligt arbete och på att skapa goda förutsättningar för att utveckla forskningen inom MIM-området.

 

                                              ***

Arkiv - tidigare terminers MIM-seminarier

Hösten 2010

Under hösten träffades nätverket den 21 oktober främst för att diskutera den kommande forskningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond, samt andra tänkbara finansiärer. En heldag med många teoretiska och empiriska diskussioner centrerade kring begreppet "mediatization".

Våren 2010

Under våren genomförde MIM-nätverket en nätverksträff den 15-16 april i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera en gemensam programansökan.

Hösten 2009

Under hösten genomförde MIM-nätverket en nätverksträff den 5-6 november i Göteborg. Syftet med mötet var att diskutera en gemensam programansökan.

Våren 2009

20 april

Seminariet behandlade ämnet medier och utrikespolitik, vilket diskuterades med hjälp av två texter:

 • Miklian, Jason (2008) "International Media's Role on U.S.-Small State Relations: The Case of Nepal", Foreign Policy Analysis (4): 399-418
 • Monroe E. Price et. al. (2008) "New technologies and International Broadcasting: Reflections on Adaptations and Transformations", The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science (616): 150-172

9 mars

Relationen mellan den kommunikationella revolutionen och samhällets mediatisering diskuterades. Hur förhåller sig dessa begrepp till varandra? Vilka empiriska relationer finns och hur kan vi använda begreppen i våra analyser av internationell, transnationell och nationell politik? I detta syfte läste vi två aktuella texter presenterade på ISA-konferensen i New York i februari i år, den ena kring frågan hur det kunde komma sig att de amerikanska superdelegaterna i Demokratiska partiet övertygades om att rösta på Obama och den andra en politisk analys av Internet som maktmedel i internationell politik.

9 februari

Ämnet för vårens forsta seminarium var vad som teoretiskt menas med det vi benämner medialisering/mediatisering/medial logik/mediesamhälle och huruvida det föreligger avgörande teoretiska skillnader mellan begreppen som är av betydelse för att dra slutsatser om effekter på maktutövning och demokrati. Texterna som låg till grund för diskussionen var:

 • Hjarvard, Stig (2008) "The Mediazitation of Society", Nordicom Review (2) 105-134
 • Schulz, Winfried (2004) "Reconstructing Mediazitation as an Analytical Concept", European Journal of Communication vol 19 (1) 87-101

Hösten 2008

1 december

Seminariet diskuterade ett utkast till en ansökningstext skriven av Daniel Berlin för MIM-programmets räkning.

27 oktober

Seminariet diskuterade två texter om medialisering:

 • Robinson, Piers (2001) “Theorizing the Influence of Media on World Politics: Models of Media Influence on Foreign Policy”, European Journal of Communication vol 16 (4) 523-544
 • Strömbäck, Jesper (2008) “Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics”, The International Journal of Press/Politics vol 13 (3) 228-246.  

Utöver detta avhandlades framtida ansökningsstrategier och det pågående antologiprojektet.

29 september

Seminariet diskuterade ett utkast till forskningsplattform för MIM:s fortsatta verksamhet. Daniel Berlin presenterade en text och seminariet för en öppen diskussion.

Våren 2008

5 maj

Seminariet diskuterade två texter:

 • Johannson Heinö, Andreas "Democracy between collectivism and individualism: hyper-individualism in Swedish political discourse"
 • Wiik, Jenny "Identities under construction. Professional journalism in a phase of fragmentation"  

Utöver det presenterade Jakob Bjur, Johan Karlsson och Helena Stensöta muntligt idéerna bakom sina kapitel.

14 april

Detta seminarium ägnades åt två antologitexter:

 • Berlin, Daniel "Destabilization, power-shifts and the democratic potential of NGOS"
 • Demker, Marie & Göran Duus-Otterström "Realigning Penal Policy. Offender and Victim in the Swedish party system over time

3 mars

Vårens första seminarium diskuterade följande texter:

 • Carroll, Noël (2007) "Art and Globalization: Then and Now", Journal of Aesthetics and Art Criticism, 65(1): 131-143.
 • Gilboa, Eytan (2005) "The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations", Political Communication, 22(1): 27-44.

Inledde gjorde Isabell Schierenback och Andreas Johansson Heinö.

Hösten 2007

9 november

Höstens sista seminarium ägnades åt globaliseringsbegreppet ur ett medievetenskapligt perspektiv. Två texter utgjorde underlag: Benson & Hallin, som argumenterar på empirisk grund för att hypotesen om konvergens i medieinnehåll som en följd av globalisering är fel, och Sparks, som driver tesen att de dominerande globaliseringsteorierna är fundamentalt felaktiga.

 • Benson, Rodney & Hallin, Daniel C. (2007) "How States, Markets and Globalization Shape the News", European Journal of Communication, 22(1): 27-48.
 • Sparks, Colin (2007) "What's Wrong With Globalization", Global Media and Communication, 3(2): 133-155.

Inledde gjorde Anges Cornell och Jonas Hinnfors.

8 oktober

MIM-seminariet den 8:e oktober diskuterade två texter som på olika sätt behandlar ämnet transnationella politiska rörelser.

 • Jaeger, Hans-Martin (2007) ”’Global Civil Society’ and the Political Depoliticization of Global Governance”, International Political Sociology, 1, s. 257-277
 • Carpenter, R. Charli (2007) ”Studying Issue (Non)-Adoption in Transnational Advocacy Networks”, International Organization, 3, s. 643-667.

Inledde gjorde Daniel Berlin och Bengt Johansson.

3 september

Höstens första seminarium behandlade en debatt om globaliseringsteori, närmare bestämt ett inlägg av Justin Rosenberg och de reaktioner det har väckt. Vi läste följande texter:

 • Albert, Mathias (2007) "'Globalization Theory': Yesterday's Fad or More Lively than Ever?", International Political Sociology, 1, s. 165-182.
 • Rosenberg, Justin (2005) "Globalization Theory: A Post Mortem", International Politics, 42, s. 2-74 (Sidorna 2-26 är obligatorisk läsning, resten extensiv).
 • Scholte, Jan Aart (2005) "Premature Obituaries: A Response to Justin Rosenberg", International Politics, 42, s. 390-399.

Marcia Grimes, Marco Nilsson och Fredrik Sjögren agerade inledare.

Hösten 2006/våren 2007

3 maj

Under våren genomförde MIM-nätverket en nätverksträff på Jonsereds herrgård strax utanför Göteborg. Syftet med mötet var att diskutera den fortsatta verksamheten inom nätverket.

2 april

Vårens tredje seminarium om destabiliseringsbegreppet tog avstamp i följande texter:

 • Bennett, W. Lance (2005) "Social Movements beyond Borders: Understanding Two Eras of Transnational Activism" i della Porta, Donatella & Tarrow, Sidney (eds.) Transnational Protest & Global Activism. Lanham: Rowman & Littlefield
 • "Politics, Antipolitics and Other Politics: Democracy and the Movement for Globalization from Below", i della Porta, Donatella et. al. (2006) Globalization From Below. Minneapolis: University of Minnesota Press. (kap. 7)

12 mars

Vårens andra MIM-seminarium fortsatte behandlingen av destabiliseringsbegreppet. Texterna som diskuterades var:

 • Kristjánsson, A. L. (2007). "On Social Equality and Perceptions of Insecurity." European Journal of Criminology 4(1), s. 59-84.
 • Fraser, Nancy (1996). "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation". Tanner Lectures on Human Values.
 • Rosenberg, Justin (2001). The Follies of Globalisation Theory. London: Verso, s. 1-15. 

5 februari

Vårens första MIM-seminarium behandlade destabiliseringsbegreppet. Vi läste två texter som utgångspunkt för vårt samtal:

 • Beck, Ulrich & Christoph Lau (2005). "Second modernity as a research agenda: theoretical and empirical explorations in the 'meta-change' of modern society." The British Journal of Sociology 56(4), s. 525-557.
 • Sassen, Saskia (2005). "The repositioning of citizenship and alienage: emergent subjects and spaces for politics." Globalization 2(1), s. 79-94.

4 december

Höstens tredje, och sista, MIM-seminarium tog avstamp i följande text:

 • Inglehart, Ronald och Welzel, Christian (2005) Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press. Kapitel 4-6.

6 november

Höstens andra MIM-seminarium diskuterade individualisering utifrån följande texter:

 • Lewin, Leif (1988) Det gemensamma bästa. Om egenintresset och allmänintresset i västerländsk politik. Stockholm, Carlsson. Kapitel 5: Individuell och kollektiv rationalitet.
 • Honneth, Axel (2003) Erkännande. Praktisk-filosofiska studier. Göteborg, Daidalos. Kapitel 4: Decenrerad autonomi. Den moderna subjektkritikens moralfilosofiska konsekvenser.
 • Rorty, Richard (1997) Kontigens, ironi och solidaritet. Lund, Studentlitteratur. Kapitel 9: Solidaritet.

2 oktober

Höstens första MIM-seminarium tog sig an individualiseringsbegreppet genom tre olika texter:

 • Oscarsson, Henrik (2005) "Om individualisering", s 59-80 i Bjereld, Ulf et al (red) Det hyperindividualiserade samhället? Umeå: Boréa förlag.
 • Beck, Ulrich och Beck-Gernsheim, Elisabeth (2003) Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage, s 1-29.
 • Barker, Chris (2004) The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London: Sage, s 76-77.

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2013-03-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?